Vores ejendomme

Alle ejendomme

SN Ejendomme driver en række udlejningsejendomme i primært Aarhus og København - både boligejendomme og erhvervsejendomme. Ligesom vi passer godt på vores lejere, passer vi også godt på ejendommene, som vi værdsætter hver især for deres forskellige kvaliteter og potentialer. Her kan du se de enkelte ejendomme.

Vi har udgivet et hæfte om ejendommen Rantzausgade 22-24, som dokumenterer dens interessante historie siden opførelsen i 1916. Du kan hente hæftet her fra 1. juni 2024

Aarhus

København

Erhvervsejendomme

Øvrige medejerskaber